Čo znamená online kasíno?

Online kasíno pre hlupákov

Akékoľvek neoprávnené použitie vašich prihlasovacích údajov bude vašou jedinou povinnosťou a určite sa bude považovať za vašu úlohu. Ak stratíte alebo zanedbáte svoje používateľské meno a/alebo heslo, alebo ak máte obavy, že na ne myslí tretia udalosť, okamžite nám zavolajte. Ak máte dôvod domnievať sa, že váš účet už nie je bezpečnejší (napríklad v prípade straty, krádeže alebo neoprávneného zverejnenia alebo použitia vášho používateľského mena a/alebo hesla), musíte rýchlo zmeniť príslušné registračné údaje pomocou aktualizačné zariadenie ponúkané u Poskytovateľov.

Počas procesu registrácie účtu si môžete podľa vlastného výberu zvoliť „silnú autentifikáciu“ svojho účtu. Potom musíte zadať tento PIN počas prihlasovania do účtu, aby ste sa dostali do svojho účtu.

4. V prípade, že zanedbáte svoje heslo, alebo že vaše heslo skončí, alebo si myslíte, že by mohlo byť uznané akoukoľvek neschválenou osobou, budete nás o takejto udalosti okamžite informovať. Svoje heslo môžete kedykoľvek obnoviť kliknutím na akýkoľvek webový odkaz „stratené heslo“ dostupný prostredníctvom Služieb, po ktorom vám určite pošleme odkaz na obnovenie hesla na vašu e-mailovú adresu v záznamoch.

Každé účinné obnovenie hesla určite potvrdíme e-mailom na vašu e-mailovú adresu v záznamoch. 6. 5. Po troch po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusoch o prihlásenie k účtu bude váš účet vyžadovať sekundárne overenie (prostredníctvom hesla a PIN, ktoré určite pošleme na vašu e-mailovú adresu s údajmi) na prihlásenie. Po desiatich po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusoch o prihlásenie náš systém uzamkne váš účet a tiež ho zneprístupní na 15 minút, bez ohľadu na to, či počas tohto obdobia zadáte správne heslo.

Najlepší sprievodca online kasínom

7. Aby ste mohli stávkovať na hry prostredníctvom Služieb, mali by ste si otvoriť účet a nechať si previesť a odstrániť dostatok prostriedkov. Platné budú určite iba stávky vložené z vášho účtu a tiež akýkoľvek druh výhier vyplývajúci z takýchto stávok bude určite pripísaný na váš účet.

Rovnako môžete platiť zálohy a tiež výbery v ktorejkoľvek pokladni, ktorá sa nachádza v online kasíne Golden Nugget na adrese Brigantine Blvd & Huron Ave, Atlantic City, NJ 08401, alebo v 7-11 obchodoch v štáte New Jacket prostredníctvom Platobná služba Pay, Near, Me. 7. 2. Na prevod prostriedkov na váš účet môžete použiť iba nami schválenú techniku splácania, ktorá musí byť vedená na vaše meno a tiež zaregistrovaná na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

http://max12.amebaownd.com/posts/35638421

Prostriedky na vašom účte neakumulujú úrokovú sadzbu. 7. 3. Nesmiete uskutočniť ani sa pokúsiť vykonať žiadne kompenzácie a/alebo odmietnuť alebo zvrátiť akýkoľvek typ splatenia, ktorý nám poskytnete. Od vás sa bude vyžadovať, aby ste nám kompenzovali akékoľvek takéto vrátenie platby, odmietnutie alebo obrat, ako aj akýkoľvek typ výslednej straty, ktorú utrpíme.

1 týchto Podmienok. 8. 1. Stávky možno uzatvárať iba prostredníctvom vášho účtu. Neschvaľujeme stávky žiadneho druhu iného druhu ani žiadnymi inými spôsobmi. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek stávku, úplne alebo čiastočne, podľa vlastného uváženia. Rovnako si vyhradzujeme právo na základe vlastného uváženia stanoviť optimálnu a tiež minimálnu výšku stávky, ako aj tieto sumy kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť.

Málo známe fakty o online kasíne.

2. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo obmedziť akýkoľvek druh stávky (stávok), o ktoré sa hráč pokúsi uzavrieť, na základe nášho uváženia, ako aj z akéhokoľvek dôvodu. V podmienkach, keď sa stávka považuje za neplatnú alebo ju vyhlásime za neplatnú, akákoľvek suma odpočítaná z vášho účtu v súvislosti s touto konkrétnou stávkou bude znovu pripísaná na váš účet.

8. 3. Bez ohľadu na oblasť 8. 8 si vyhradzujeme právo zneplatniť akýkoľvek druh stávky, ktorú ste umiestnili, ak stávka naďalej nie je istá alebo je nevyrovnaná (napr. v nedokončených hrách) z akéhokoľvek dôvodu, ktorý pozostáva okrem iného z webového servera zlyhanie, reštart servera, strata komunikácie medzi hráčom a webovým serverom, alebo zlyhanie počítačového systému hráča, a tiež nie je možné ho vyriešiť, rovnako ako dokončiť s možnosťami opakovaného prehrávania alebo rôznymi inými metódami.

Ak nás neinformujete o nevyrovnanej alebo nerozhodnutej stávke na svojom účte, môžeme takúto stávku zrušiť (bez toho, aby sme vás o tom informovali) po 90 dňoch od prvého dňa podania stávky. 8. 4. Stávky budú platne realizované a nami tiež akceptované, ak budú schválené naším serverom v štáte New Jersey na základe zákona a zákonov, ako aj podľa týchto podmienok a vhodných zásad do každej súkromnej hry.